BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Văn bản

Số văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Mô tả Tải về
188-KH/TU

12/8/2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ CT về định hướng chiến lượt phát triển ( Cập nhật ngày 28/8/2020)

1512/SVHTTDL-VP

28/8/2020

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 ( Cập nhật ngày 28/8/2020)

670/KH-UBND

6/4/2020

Kế hoạch số 670 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án TTPB Luật Dân quân tự vệ ( Cập nhật ngày 25/8/2020)

559/KH-UBDN

23/3/2020

Kế hoạch 559 của UBND tỉnh về thực hiện đề án tuyên truyền Công ước chống tra tấn (Cập nhật ngày 25/8/2020).

379/KH-UBND

2/3/2020

Kế hoạch 379 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 08 về tổ chức và hoạt động Thừa phát ( Cập nhật ngày 25/8/2020).

1849/HĐPH

4/8/2020

Công văn số 1849 của Hội đồng PBGDPL về giới thiệu trang thông tin điện tử ( Cập nhật ngày 25/8/2020) Về giới thiệu trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh

488/UBND-NCPC

13/3/2020

Công văn số 488 của UBND Tỉnh về rà soát thực hiện Nghị định 93 của Chính phủ ( Cập nhật ngày 25/8/2020)

70/2012/NĐ-CP

18/9/2012

Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phụ Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam khi tiến hành các hoạt động lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên lãnh thổ Việt Na...

50/2019/QĐ-UBND

27/11/2019

Quyết định 50 Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LSVH DLTC Quy định này quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. kèm theo Quyết...

18/2010/TT-BVHTTDL

31/12 /2010

Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL tổ chức hoạt động bảo tàng (Được thay thế Quyết định 132/1998/QĐ-BVHTT quy chế tổ chức hoạt động bảo tàng) 1- Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập. 2- Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tham gia việc thành lập, tổ...

70/2006/QĐ-BVHTT

15/09/2006

Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng kèm theo quyết định 70/2006/QĐ-BVHTTDL Quy chế này áp dụng cho các bảo tàng thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

22/4/2015

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm Thông tư này quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền;...


Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN