BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Tin tức - Sự kiện

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch 39/KH-SVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2020.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo duc pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành các bộ luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ luật Lao động (sửa đổi), ...

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá (28.8.1945 - 28.8.2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Thực hiện Công văn số 1989/UBND-VHXH ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo việc cài đặt ứng dụng Bluezone; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám 19-8 và Quốc khánh 2-9. Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm hình ảnh nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 2905/KH-BVHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Thực hiện Công văn số 1835/UBND-VHXH ngày 09/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 283/TB-VPCP). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Căn cứ Công văn số 286/CV – SVHTTDL – VP ngày 22/08/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Uỷ ban nhân dân thị xã Trảng Bàng vừa phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình thần Phước Chỉ.

Xem tất cả

Công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đến năm 2035


Thi tìm hiểu LSVH
Kết quả thi tìm hiểu di tích
Triển lãm online
Ảnh đẹp Tây Ninh
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản PL
Sở VH TT DL
Gởi bài
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết

Hình ảnh hoạt động

Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN