BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Giới thiệu


Lịch sử hình thành

Bảo tàng Tây Ninh được thành lập ngày 9-9-1980, trực thuộc Ty Văn hoá - Thông tin tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nằm trong hệ thống bảo tàng toàn quốc.

Chi tiết

Quá trình phát triển

Qua hơn 40 năm, bảo tàng đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt công tác nghiên cứu sưu tầm, quản lý di tích, kiểm kê bảo quản đến công tác trưng bày tuyên truyền.

Chi tiết

Vị trí và chức năng

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp văn hóa, có chức năng nghiên cứu khoa học và giáo dục thông qua các hoạt động: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chi tiết

Nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh

Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch dự án, đề án công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết

Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN