BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH


Thi tìm hiểu LSVH
Kết quả thi tìm hiểu di tích
Triển lãm online
Ảnh đẹp Tây Ninh
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản PL
Sở VH TT DL
Gởi bài
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết

Activity photo

Up
TayNinh Museum

Line Agency: Department of Culture, Sports and Tourism of Tay Ninh
Management agency: Department of Information and Communications of Tay Ninh

Address: 44A Hoang Le Kha Street, Ward 3, Tay Ninh Province
Hotline: (0276) 3822562
Tel: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Connect with us

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN