BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Văn bản

Số văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Mô tả Tải về
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

22/4/2015

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm Thông tư này quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền;...

13 /2016/QĐ-UBND

04/5/2016

QĐ Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

21/2017/QĐ-UBND

14 /7/2017

Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

22/2018/QĐ-UBND

20/6/2018

quyết định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quy định mức chi công tác phí , chi hội nghị trên địa bàn Tây Ninh

36 /2019/QD-UBND

4/9/2019

Ban hành quy định chế độ tiếp khách trong ngoài nước trên địa bàn Tây Ninh Ban hành quy định chế độ tiếp khách trong ngoài nước trên địa bàn Tây Ninh

30/2017/NQ-HĐND

27/9/2017

Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức

04/2018/NQ-HĐND

29/3/2018

Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Thống nhất thông qua mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau


Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN