BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Tin tức - Sự kiện

Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Ngày cập nhật 13/08/2020


   Thực hiện Công văn số 1835/UBND-VHXH ngày 09/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 283/TB-VPCP). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:
   1. Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như:
   - Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết. Khuyến cáo khai báo y tế tự nguyện.
   - Thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone theo Công văn số 1366/SVHTTDL-VP ngày 07/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
   - Bám sát nội dung chương trình công tác, đều chỉnh kế hoạch hoạt động của đơn vị không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn.
  2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện và thực hiện các khuyến cáo của cơ quan y tế.
   Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.


Clip cảm động về Bác


Thi tìm hiểu LSVH
Kết quả thi tìm hiểu di tích
Triển lãm online
Ảnh đẹp Tây Ninh
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản PL
Sở VH TT DL
Gởi bài
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết
Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN