BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Tin tức - Sự kiện

V/v Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức cổng thông tin điện tử của ngành Văn hóa

01/09/2020

Thực hiện Kế hoạch 39/KH-SVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2020.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo duc pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành các bộ luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ luật Lao động (sửa đổi), ...

Chi tiết

Tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

26/08/2020

Thực hiện Công văn số 1989/UBND-VHXH ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo việc cài đặt ứng dụng Bluezone; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Chi tiết


Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN