BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Tin tức - Sự kiện

Kết quả thi tìm hiểu DTLSVH tháng 6-2020

03/06/2020

Di tích lịch sử đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ngày 23/01/1961 Trung ương Cục miền Nam được thành lập, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam. Tiếp đến là các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương Cục cũng ra đời như: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban An ninh, Ban Dân vận,...lần lượt được thành lập để tham mưu Trung ương Cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam, từng bước đánh mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Chi tiết

Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN