BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Hoạt động bảo tàng

Hành chánh tổng hợp-Tài chính

Tham mưu Ban giám đốc Bảo tàng tỉnh hoạch định và thực hiện các kế hoạch công tác tổng hợp, hành chính, quản trị. Xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác với các tổ chức liên quan, chương trình hội nghị công chức, viên chức. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Chi tiết

Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN