BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Giới thiệu

Vị trí và chức năng

Ngày cập nhật 05/09/2019


Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp văn hóa, có chức năng nghiên cứu khoa học và giáo dục thông qua các hoạt động: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bảo tàng tỉnh Tây Ninh được thành lập thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với Bảo tàng tỉnh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh chân dung đời thường


Thi tìm hiểu LSVH
Kết quả thi tìm hiểu di tích
Triển lãm online
Ảnh đẹp Tây Ninh
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản PL
Sở VH TT DL
Gởi bài
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết
Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN