BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Giới thiệu

Nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh

Ngày cập nhật 05/09/2019


 • Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch  dự án, đề án công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên môn ngành bảo tàng và các ngành khoa học có liên quan, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển bảo tàng.
 • Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của bảo tàng hoặc có liên quan đến bảo tàng do bảo tàng hiện đang lưu giữ.
 • Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng đến tham quan bảo tàng. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho bảo tàng và cho khách tham quan bảo tàng.
 • Quản lý và sử dụng CNVC, tài sản, tài chính của bảo tàng theo đúng pháp luật và các chính sách hiện hành của Nhà nước.
 • Bảo tàng có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhà truyền thống thuộc hệ thống bảo tàng, đồng thời có trách nhiệm giúp đỡ các nhà truyền thống về các lĩnh vực chuyên môn thuộc nội dung và loại hình của Bảo tàng tỉnh.
 • Tiến hành đăng ký, kiểm kê, xây dựng hồ sơ khoa học các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc địa phương. Điều tra, phát hiện, thống kê phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh.
 • Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia  trên địa bàn tỉnh.
 • Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử địa phương.
 • Thực hiện các thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Cục Di sản văn hóa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

Về thăm chùa Gò Kén, Tây Ninh

Chùa Gò Kén, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, một trong những ngôi chùa có vẻ đẹp độc đáo.


Thi tìm hiểu LSVH
Kết quả thi tìm hiểu di tích
Triển lãm online
Ảnh đẹp Tây Ninh
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản PL
Sở VH TT DL
Gởi bài
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết
Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN